Sobota 24 Wrzesień

 

<< Druga zapowiedź męki>>

Patrząc na przekrój życia Jezusa można by było powiedzieć , że działalność Jego była pełna sukcesów . Wszystkie cuda i uzdrowienia budziły zainteresowanie i przyciągały rzesze mieszkańców. Wielu z nich to byli nowi słuchacze, więc patrzyli i słuchali z zapartym tchem. Jezus nie przywiązuje do tych sukcesów wagi, ale ludzie Go słuchający tak . Patrzą na Pana z podziwem . Jezus zapowiada swoją mękę, kierując słowa tylko do uczniów, ponieważ chce ich do wszystkiego przygotować. Pan wie, że Bóg Ojciec nie pozwoli zniweczyć tajemniczych zamiarów zbawienia świata. Uczniowie nie rozumieją jeszcze dlaczego zbawienie ma się dokonać przez cierpienie. Jezus uczy nas , że nie lęk powinien nami kierować . Jesteśmy stworzeni po to aby żyć życiem które dał nam Ojciec. Z Nim nie ma powodu do lęku. Idźmy zatem za Panem i z odwagą podejmujmy każdą decyzję, wierząc że taka jest wola Pana.