Sobota 25 czerwca

 

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”.

 

Przesłanie Chrystusa, czyli Dobra Nowina o zbawieniu, jest uniwersalna i jest skierowana dla całego świata. Setnik uwierzył w moc zbawczą Jezusa. Dzięki swojemu wyznaniu wiary – staje się wzorem dla wierzących. Zauważmy, że setnik prosił o uzdrowienie dla swojego sługi. Jego serce było współczujące i wrażliwe, ale przede wszystkim miał mocną wiarę. Możemy się też zastanawiać, jaki jest klucz do osiągnięcia uzdrowienia? Są to trzy rzeczy, na które wskazuje dzisiejsza Ewangelia: uznać Jezusa za Zbawiciela, okazać pokorę wobec darmowej miłości Jezusa i ufać, że On może wszystko. Ta sytuacja z Ewangelii przynosi radość i nadzieję. Mamy prosić Boga z wiarą, oddaniem, uznając, że: nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale mając zaufanie, że Pan dokona wszystkiego, co dla nas pożyteczne.