Sobota 25 listopada 

 

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.”

 

Pan chce dać nam prawdziwe życie, żebyśmy żyli nim w pełni. Życie wieczne jest doskonałe, bo doznamy w nim spotkania z Bogiem. Na czas życia ziemskiego Pan daje nam innych ludzi, abyśmy we wspólnocie Kościoła, rodziny, przyjaciół wzrastali do wieczności. Prośmy Pana o łaskę naprawy tego, co możemy naprawić, aby nasze życie było pełne z Bogiem. Bóg powołuje nas do życia, nie poddawajmy się śmierci.