POŚREDNICZKA WSZYSTKICH ŁASK

2. Wszystkie łaski przychodzą do nas przez Maryję.


Wszystkie łaski, wielkie i małe, otrzymujemy przez Maryję. „Nikt się nie zbawi, o Najświętsza, jak tylko przez Ciebie. Nikt bez Ciebie nie wyzwoli się od zła… Nikt nie otrzymuje darów Bożych bez Twojego pośrednictwa (…). Któż poza Twoim Synem interesuje się, tak jak Ty, rodzajem ludzkim? Któż tak jak Ty nieustannie nas chroni w naszych utrapieniach? Któż z taką gotowością wyzwala nas od ataków pokus? Któż tak jak Ty stara się błagać za grzesznikami? Kto bierze ich w obronę, usprawiedliwiając ich w rozpaczliwych przypadkach?… Dlatego człowiek utrapiony ucieka się do Ciebie, ten, który cierpi niesprawiedliwość biegnie do Ciebie, ten, kto jest pełen chorób wzywa Twojej pomocy (…). Samo wezwanie Twojego imienia przeraża i przepędza złego nieprzyjaciela Twoich sług i zachowuje ich w bezpieczeństwie. Wyzwalasz od każdej potrzeby i pokusy tych, którzy Ciebie wzywają, przestrzegając ich na czas przednimi.

My, chrześcijanie, rzeczywiście zwracamy się do Matki Niebieskiej z prośbą o łaski wszelkiego rodzaju, zarówno doczesne, jak i duchowe. Między innymi prosimy Ją o nawrócenie osób oddalonych od Jej Syna, a dla nas o ustawiczne nawrócenie duszy, postawę, która pozwala nam pamiętać o tym, że codziennie jesteśmy w drodze, walcząc o doskonalenie się, o. usunięcie przeszkód dla Ducha Świętego działającego w naszej duszy. Ona prawdziwie zmienia serca. Dlatego od najdawniejszych czasów Maryja jest wzywana jako „uzdrowienie chorych, ucieczka grzesznych, pocieszycielka strapionych, .królowa Apostołów, męczenników…”. Jej wielkoduszna ręka, jak ręka wszystkich matek, rozdaje wszelkiego rodzaju łaski, a nawet „w pewnym sensie laskę sakramentów; gdyż to Ona nam je wysłużyła w zjednoczeniu Naszym Panem na Kalwarii i sposobi nas modlitwą do przystąpienia do sakramentów i przyjmowania ich w sposób należny; czasami odsyła nas do kapłana, bez którego owej pomocy nie możemy uzyskać.

W Jej ręce złóżmy dzisiaj wszystkie nasze troski i poczyń-my postanowienie częstego uciekania się do Niej w wielkich : małych sprawach.