Sobota 26 października

„Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

 

Jezus chciałby, abyśmy zmienili swoje podejście do różnych sytuacji w codzienności. Abyśmy oceniali je pod kątem wieczności, patrzyli na wszystko, jako na dar Boga, Jego Łaski i okazji do nawrócenia. Chrystus zaprasza nas do świętości, chce, żeby człowiek rodził dobre owoce. Jezus pragnie wiary, która dostrzega Jego obecność w wydarzeniach. Niech Duch Święty, pomaga nam dostrzegać Bożą wolę, Miłość i Miłosierdzie.