Sobota 26 sierpnia

 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

 

Dzisiejsza uroczystość skłania do zastanowienia się nad stanem naszej wiary. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej mamy Ewangelię o wstawiennictwie Maryi, ale także o współpracy Boga i człowieka. Podziękujmy naszej Matce za troskę, którą nas ogarnia. Ona jest wzorem cierpliwej i wytrwałej miłości, ufnej wiary. Pielgrzymuje z nami i prowadzi do Jezusa. Rola Maryi jest szczególna. „Nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka” mówi święty Bernard. Powierzmy Jej nasze życie. To Ona podobnie jak wtedy na weselu, tak i teraz oręduje za nami. Mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Maryja zawsze znajduje właściwe wyjście, uczy jak powinniśmy z Jezusem rozmawiać i co powinniśmy czynić. Chrystus zaprasza nas do współpracy, mówi do nas przez Ducha Świętego, o ile się otworzymy na Jego działanie, poprzez słowa Ewangelii, przez sakramenty święte. Istotą życia duchowego jest słuchanie Pana i robienie tego, co On nam mówi. On wie czego potrzebujemy i co jest dla nas najlepsze. Uczmy się od naszej Matki postawy głębokiej wiary i konsekwentnego trwania przy Jezusie!