„Pokój temu domowi!” 

Jezus posyła uczniów by głosili pokój, tam gdzie go brakuje. To bardzo trudne iść i głosić tam, gdzie nas nie chcą i nami gardzą. Potrzeba wielkiej wiary, aby podołać czemuś, co po ludzku wydaje się być niemożliwe do zrealizowania. Mamy jednak ogromny dar, ponieważ z każdej Eucharystii wynosimy Pokój Pański. Jeśli Go nie odrzucimy, staje się naszym wewnętrznym umocnieniem. Pozwala nam funkcjonować w trudnej atmosferze i zostaje z nami, wtedy gdy inni nie chcą Go przyjąć. Słowa o pokoju wnoszą światło, a tak naprawdę każdy w głębi serca jest spragniony zrozumienia, życzliwości i nikt nie chce być raniony.