Sobota 27 maja

Świat nie pomieściłby napisanych ksiąg.”

Być może rodzi się tęsknota za tymi tysiącami epizodów, które zostały pominięte, a niosły z pewnością w sobie to samo nieustające przesłanie miłości Boga do człowieka, tę niezwykłą opowieść o Jego pięknie, o tym, jak jest dobry, jak miłosierny, jak bardzo pragnął oddać życie dla naszego zbawienia. Jest jednak świat inny. Świat, w którym nie istnieją żadne ograniczenia. Życie nowe, w którym poznamy wszystkie najdrobniejsze szczegóły, gesty i słowa Jezusa z czasu Jego ziemskiej wędrówki. Poznamy także całą głębię Jego tajemnicy. Wszystko zrozumiemy i wszystko to będziemy w zachwycie adorować przez całą wieczność.