Sobota 27 stycznia 

 

”Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

 

Jezus ma moc potrzebną do pokonania twoich problemów. Tak jak uciszył burzę na jeziorze, tak może uciszyć sztormu w twoim życiu. Musisz uwierzyć, że On jest i cię kocha, i nic nie może tego zmienić. Często myślimy, że to już koniec, nie ma wyjścia z trudnej sytuacji, ale On zawsze je znajduje, pomaga przejść przez nie. Módlmy się o pokój serca w trudnych sytuacjach.