Sobota 28 czerwca

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”.

 

Dziś Kościół w osobie Maryi daje nam wzór kierowania się sercem. Ona nie ufa jedynie uczuciom, ale czyni refleksję, zastanawia się, modli. W życiu pewnych rzeczy nie da się od razu zrozumieć, gdyż ich sens jest często ukryty. Nie znaczy to, że należy o nich zapomnieć i że nigdy ich nie zrozumiemy. Maryja zawsze towarzyszy nam i wspiera w rozważaniu tajemnic naszego życia i wskazuje drogę za głosem Jezusa. Starajmy się cierpliwie rozważać w sercu z Bogiem to, co się dzieje i uczyć dojrzale przeżywać różne trudne sytuację, których nie rozumiemy. Jezu, obdarz nas łaską skupienie i wyciszenia, abyśmy mogli odkrywać Twoją wolę!