Sobota 28 maja

 

„Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».”

 

Rozmowa Jezusa z arcykapłanami i uczonymi w Piśmie ukazuje ich intencje. Nie szukają prawdy o Nim. Taka postawa zamyka ich na poznanie Jezusa. A co my możemy powiedzieć o naszej szczerości? Jacy jesteśmy w kontaktach z ludźmi i Bogiem, a co sami sobą reprezentujemy? Kiedy mówimy prawdę, a kiedy ją ukrywamy? Bóg zna nasze myśli i zamiary. Jezus powiedział: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie uczniami moimi i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32). Uczeń Chrystusa zawsze szuka prawdy, przyjmuje ją, głosi i w niej żyje. Stańmy w prawdzie przed Jezusem, otwierając przed Nim nasze serca. Jezu, naucz żyć w prawdzie i wolności!