Sobota 28 Październik

<< Wybór Dwunastu>>

Wybór Apostołów przez Jezusa nie był przypadkowy. Tak też jet w naszym życiu ,że wybieramy wokół siebie ludzi z którymi jest nam dobrze. Nie spędzamy czasu z tymi którzy nas ranią . Pan Jezus zanim wybrał uczniów , zasięgnął pomocy Ojca w długiej modlitwie. Powierzył Bogu wszystko z czym przyszło Mu się zmierzyć . Dlatego też my powinniśmy szukać pomocy u Boga w podejmowaniu ważnych decyzji. Jezus pokazuje nam drogę powoływania tych których On wybrał. Nasz instynkt mówi nam , aby uciekać od tych, którzy źle wpływają na nasze życie . Dlatego tak ważna jest selekcja i rozważny wybór osób , z którymi chcemy dzielić naszą codzienność. Jest to czas rozeznawania i wyciszenia ,a także odosobnienia , które daje Jezusowi i nam moc do podjęcia konkretnej decyzji aby być dla innych i z innymi. W naszym życiu też wszystko powinno być ogarnięte modlitwą , która jeśli jest szczera , to pomaga nam w odkrywaniu dobrych ludzi. A wtedy oni ubogacą nasze życie . Prośmy Ducha o światło, a wówczas na pewno dokonamy właściwego wyboru.