Sobota 29 października

„Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.”

Jezus osiągnął szczyt uniżenia. Tak, On się uniżył najbardziej, aby ten kto jest ostatni, nie był ostatni, tylko, aby razem z Jezusem wstąpić na samą górę. Nasze ludzkie spojrzenie często oscyluje w pewnym schemacie, że im lepiej sam się ustawię, to będę kimś lepszym, ważniejszym. A ile w tym jest wysiłku, aby przed innymi nie okazać swojej małości i słabości. A Jezus mówi: zajmij ostatnie miejsce, nie wywyższaj się, bo to będzie komiczne, Bóg pragnie cię wywyższyć o wiele bardziej, niż to sobie wyobrażasz lub pragniesz. Warto dziś modlić się i pytać Jezusa, aby objawił nam, kim jesteśmy w Jego oczach, aby rozwalił nasze konstrukcje budowania samego siebie bez Niego, a także byśmy w naszych problemach, zauważyli również ludzi obok nas. Duchu Święty, prowadź nas do radości życia w prostocie dziecka Bożego!