Sobota 29 lutego 

 

„”Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?””

 

A dlaczego nie jeść i nie pić z celnikami i grzesznikami? Czy jestem lepszym człowiekiem niż oni? Dlaczego mam potępiać innych? Ciągle upadamy, jesteśmy chorzy z grzechu… Pan Jezus przychodzi i nas podnosi. Leczy nasze rany, kołysze do snu, jak małe dziecko. Nie możemy brzydzić się kogoś, kto zbłądził. Trzeba próbować mu pomóc, dać Jezusa i podzielić się tą nadzieją, która płynie ze Zbawienia. Nie wywyższaj się, nie osądzaj. Kochaj!