Sobota 3 maja 
„Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.
 
Ostatnie słowa wypowiedziane przez Chrystusa mają ogromną wartość. On do ostatniego tchnienia myślał o każdym z nas. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o testamencie Jezusa z krzyża, w którym dał nam Maryję za Matkę. Maryja uczy nas, że nie ma sytuacji beznadziejnych. Uczy, że Bóg wyprowadza dobro ze zła. Spróbujmy właśnie w chwilach bólu i straty, patrząc na Krzyż, naśladować Maryję, uczyć się miłości do Jezusa i wierności Ewangelii. Jezu, dziękujemy Ci za dar Maryi jako naszej Matki.