„Nie wolno ci jej trzymać”.  

Dzisiejsza ewangelia ukazuje nam, walkę zachodzącą w człowieku pomiędzy dobrem a złem. Sumienie dane człowiekowi przez Boga, pomaga mu wskazywać dobro i zło. Jest jednocześnie pewnego rodzaju sędzią. Grzech pociąga za sobą grzech. Nie wystarczy być obojętnym na zło, nie angażować się w nie, aby być po stronie dobra. Niech Duch Święty poprowadzi nasze myśli, serca, dusze, abyśmy stanęli w prawdzie i byli zawsze wierni Bogu.