„Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”  

 

Dzisiejsza Ewangelia przynosi kolejną przypowieść o królestwie Bożym, mówi o potrzebie zaangażowania się w sprawy Boże. Łaska, jaką otrzymujemy od Boga, potrzebuje naszej współpracy, aby przynosiła prawdziwy wzrost duchowy w naszym życiu. Wejść na drogę żywej wiary to z wdzięcznością przeżywać wszystko z Jezusem i pomnażać dary otrzymane. Panie, spraw abyśmy zawsze czuli w sercu potrzebę dzielenia się ze wszystkimi Wiarą, Miłością i Nadzieją.