Sobota 5 czerwca

 

„Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.”

 

Jezus bada serca ludzi. Nie chodzi o statystykę, a o intencje, jakie goszczą w duszy człowieka. Jeżeli masz możliwości, wysoką pozycję i pieniądze, wykorzystaj to w dobrym celu, a nie dla swojej chwały. To co masz jest błogosławieństwem. W jednej chwili możesz to stracić. Dom może spłonąć, samochód zostanie skradziony, albo przyjdzie choroba… Nic nie jest wieczne. Mądrze korzystaj z tego, co masz, bo dostałeś to od Boga. Nie wywyższaj się. Oblecz się w pokorę i dziel się z innymi.