Sobota 5 kwietnia

„Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia”.

Jezu, Twoje Słowa mają zbawczą moc. Słuchający Cię wysłannicy arcykapłanów i faryzeuszów byli tak poruszeni, że nie śmieli Cię tknąć. W Twojej nauce jest wielka moc, ukryta w Miłości, uzdrawiającej i kierującej na dobre drogi. Chryste, Ty nie odwracasz się od potrzebujących, ale zawsze wspierasz dobrym słowem i czynem. Aby przyjąć słowa Ewangelii takimi jakimi są i zrozumieć, co Bóg mówi do nas trzeba łaski Ducha Świętego. Trzeba też Łaski Bożej, aby móc wzrastać w dobrym i dostrzegać Jego obecność w prostych rzeczach. Jezu, proszę Cię o serce pokorne, otwarte i gotowe na przyjęcie prawdy!