Sobota 5 marca

 

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników.”

 

Spotkanie Jezusa, który kocha, obdarowuje miłością, porusza serce. Ślepe przestrzeganie prawa, przykazań i zasad moralnych jest tylko etyką. To, co jest czynione z miłości, jest prawdziwie piękne. Nie wolno nam potępiać grzesznika, jedynie jego czyny. Jeśli miałby się nawrócić, to z miłości i dobroci. „Zło dobrem zwyciężaj.” Sprawiedliwy też nie powinien zadzierać nosa, bo każdy popełnia grzechy. Miłością walczmy o innych dla Jezusa.