Sobota 5 sierpnia

 

„Nie wolno ci jej trzymać.”

 

Zastanówmy się czy spotkaliśmy w życiu osobę, która by budziła nasze sumienie? Jan Chrzciciel był taką osobą dla Heroda. W każdym człowieku toczy się wielka walka dobra ze złem. Karmienie się słowem Bożym, pogłębianie relacji z Panem i nasze sumienie umożliwia rozróżnienie jednego od drugiego. Brak skruchy i chęci wyjścia z grzechu, prowadzi do wegetacji i obojętności. Im bardziej wchodzimy w dialog z grzechem i nie próbujemy się z niego wycofać, tym trudniej nie popełniać kolejnych grzechów i przystąpić do Spowiedzi. Miłosierny Bóg czeka na każdego. On chce uzdrowić i dać nowe życie. Jemu zależy na nas! Jezus w Dzienniczku Św. Faustyny mówi: „Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia” (Dz.83). Jezu, uzdolni nas do stanięcia w prawdzie. Daj nam odwagę i potrzebne łaski, abyśmy patrzyli na siebie i innych, tak jak Ty na nas patrzysz. Prowadź do świętości w codziennych, mądrych wyborach. Jezu bądź uwielbiony!