Sobota 6 lipca

„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie.”

Święty Hieronim powiedział: „Zachowaj ład, a ład zachowa ciebie”. Również poprzez Dekalog i całe Pismo Święte Pan Bóg wiele mówi nam o tym, że trzymanie się zasad, zachowywanie odpowiedniej kolejności i proporcji sprawia, że życie jest prostsze, że dzięki temu można uniknąć wiele zła, wielu błędów. W codziennym natłoku spraw, relacji, obowiązków, łatwo się zapętlić, pogubić. Dziś, w ramach „sobotnich porządków” w duszy, zastanówmy się czy w naszym życiu nie ma niedokończonych, niepozamykanych spraw, które próbujemy zatuszować nowymi. Czy nie ma problemów, przed którymi uciekamy, zamiast stawić im czoła, rozprawić się z nimi i mieć „czyste konto”? Panie Jezu, daj nam łaskę uporządkowania swojego życia i właściwego zarządzania czasem. Przenikaj naszą codzienność, by to Twoja obecność wyznaczała jej rytm. Bądź uwielbiony Panie teraz i na wieki.