„Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?”


W dzisiejszej Ewangelii Jezus przywołuje atmosferę weselnej uczty i porównuje samego siebie do pana młodego, chcąc wytłumaczyć swoją postawę wobec postu. Jego obecność wśród uczniów miała być czasem weselnej radości, przynosiła nadzieję i nowy wymiar życia. Miarą, jaką daje, jest miłość na wzór Jego miłości. Jezu naucz nas, abyśmy stale oczyszczali nasze wnętrze, daj odwagę i siłę stawać w prawdzie.