Sobota 6 stycznia

„A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.


Nie jest za późno. Na zmianę pracy, na zmianę otoczenia i środowiska, na zmianę leczenia… na zmianę życia. Z tego, co najlichsze, co najbardziej poranione, Pan może zrobić lekcję miłości, przebaczenia, może wytrwałości. Ze wszystkiego, co nam wydaje się bezsensowne, bolesne, zbędne, trudne, Pan potrafi wyprowadzić coś dobrego. Choćby nam się wydawało, że nasze życie jest już nie do „naprawienia”, to Bóg i tak ma moc uczynić nas władcami nowego życia, które jest w Nim. Życia na chwałę Boga poprzez bycie pasterzem dla innych dzieci Boga, poprzez wielbienie nie stworzenia, lecz Stwórcy. Panie, przenikasz i znasz nas. Rozpromień Twoje oblicze nad nami, to, co w nas kuleje, co słabe jeszcze i liche, weź to w swoje czułe dłonie i kształtuj nas na Twoje podobieństwo. Zdroju nieskończonego Miłosierdzia, chwała Tobie.