Sobota 7 grudnia

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

 

Wiara jest żywym doświadczeniem, jest darem, czystą łaską. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” to znaczy z miłości, nie za coś, ale z wolnego gestu miłości. Jezus posyła Ciebie i mnie, byśmy idąc w Jego Imię, dając świadectwo doświadczenia bliskości Boga w naszej codzienności, byli światłem dla innych. Czy masz w sobie tęsknotę do służenia ludziom? Wszystko co robimy z sercem dla bliźniego, przybliża nas do Boga. Daj nam Panie serca otwarte na każdego człowieka. Spraw, abyśmy naśladowali Ciebie i świadectwem swojego życia przyciągali ludzi do Boga.