MODLITWY DO MATKI JEZUSA

3. Owoce nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.


Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny na pewno „nie polega ani na czczym i przemijającym uczuciu, ani na jakiejś próżnej łatwowierności. Natomiast – jak stwierdza dalej Sobór Watykański II – pochodzi „z wiary prawdziwej, która prowadzi do uznawania przodującego stanowiska Boga rodzicielki i pobudza do synowskiej miłości ku Matce naszej oraz do naśladowania Jej cnót. Miłość do Najświętszej Panny nakłania nas do naśladowania Jej, a zatem do wiernego wykonywania swoich obowiązków, do niesienia radości gdziekolwiek się znajdujemy. Ona każe nam odrzucić wszelki grzech, nawet lekki, i ożywia nas w walce z naszymi wadami. Rozważanie Jej uległości działaniu Ducha Świętego w duszy jest bodźcem do pełnienia woli Bożej we wszystkim, także wtedy, kiedy to jest trudne i bolesne. Miłość, która rodzi się w naszym sercu, kiedy z Nią obcujemy, jest najlepszym lekarstwem na opieszałość oraz na pokusy pychy i zmysłowości.

Pielgrzymując lub nawiedzając jakieś sanktuarium poświęcone naszej Matce Niebieskiej, napełniamy się nadzieją. Ona sama – Spes nostra – jest naszą nadzieją! Ilekroć w skupieniu odmawiamy Różaniec i zatrzymujemy się przez chwilę, aby rozważać przedkładana tajemnicę, nabieramy więcej sił do walki, napełniamy się radością i pragnieniem poprawy. „Nie chodzi o powtarzanie formułek, ale o rozmowę żywych osób z osobą żywą którą, chociaż nie widzicie jej oczyma ciała, możecie widzieć oczyma wiary. Najświętsza Panna bowiem i Jej Syn Jezus cieszą się w Niebie o wiele «żywszym» życiem aniżeli nasze – doczesne – życie, które mamy na ziemi.

Różaniec jest rozmową z Maryją, rozmową pełną ufności i zawierzenia. To powierzanie Jej naszych trosk, okazywanie naszych nadziei, otwarcie przed Nią naszego serca. Oddanie się do Jej dyspozycji we wszystkim, czego Ona żąda od nas w imieniu swego Syna. Przyrzeczenie Jej wierności we wszystkich okolicznościach, nawet najbardziej bolesnych i trudnych, żywiąc pewność Jej opieki, pewność, iż zawsze, gdy będziemy Ją o to prosić, uzyska dla nas u swego Syna wszystkie łaski niezbędne dla naszego zbawienia.

W sobotę, dzień Maryi, postanówmy, że z większą miłością będziemy Jej składać w darze ten wieniec róż, jakim, zgodnie z etymologią, jest Różaniec. Nie zwiędłe lub wymięte róże. „Różaniec Święty. – Radosne, bolesne i chwalebne tajemnice życia Najświętszej Maryi Panny splataj ą się w wieniec chwały, którą nieustannie powtarzają Aniołowie i Święci w Niebie…, i ci, którzy kochają naszą Matkę tu, na ziemi. – Odmawiaj codziennie tę świętą modlitwę i szerz ją wokół siebie.

Dzięki temu nabożeństwu Najświętsza Maryja Panna przywróci nam nadzieje, jeżeli czasem czujemy w duszy cień rozpaczy na myśl o naszych słabościach. „«Dziewico Niepokalana, wiem dobrze, że jestem wielkim nędznikiem, że z dnia na dzień jedynie zwiększam liczbę mych grzechów…». Powiedziałeś mi kiedyś, że tak rozmawiasz z Matką Bożą.

I bez wahania poradziłem ci, abyś odmawiał Różaniec: Błogosławiona monotonia zdrowasiek, która oczyszcza monotonię twoich grzechów!.