Sobota 8 sierpnia 

„Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: „Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?” On zaś im rzekł: „Z powodu małej wiary waszej. (…)”

Tak często pytamy Boga, podobnie jak kiedyś uczniowie: Panie, czemu znowu mi się nie udało? Czemu nam nie wyszło? Dlaczego kolejny raz nasze plany legły w gruzach? Ile jeszcze mam znosić tę chorobę? Gorczyca to najmniejsze spośród nasion roślin, a Jezus mówi, że wystarczy choć taka wiara!, by w naszym życiu Pan dokonywał przez nas cudów. Wielu z nas jeszcze brakuje duchowego „ukojenia” i dojrzałej wiary. A wiara wynika z poznawania Chrystusa. Ta ewangeliczna „lekcja” pokazuje nam, że drogą do głębokiego, pięknego życia, jest przeżywanie każdego dnia z Bogiem, wierząc Mu i w Niego. Ale tak jak nie ufamy w pełni obcemu człowiekowi spotkanemu na ulicy, tak trudno powierzać swoje życie Bogu, którego nie znamy. Panie, przymnóż nam łaskie wierności Tobie, byśmy z każdym dniem coraz bardziej zgłębiali relację z Tobą, a przykład naszego życia wiarą był Twoim światłem dla innych.