<<Jezus gromadzi rozproszone dzieci >>

Pan mówi do każdego z nas, uczyńcie sobie serca nowe, odrzućcie grzechy. Chojnie nas wspiera mimo że ciągle coś psujemy. To dobry Pasterz, zbiera swoje owce rozrzucone po całym świecie. Pan daje nam moc Swojego Ducha, który uzdalnia nas do przyjmowania wszystkiego co dla nas przygotował Bóg. Dobry pasterz będzie wspierał ans w każdej walce, abyśmy dochowali Bogu wierności. Kto nie chce nie słucha Pana. Wszystko co czynił nie dociera do przeciwników i nie jest impulsem do przemyśleń i zmiany własnych poglądów. Bóg jest Panem czasu i historii, ma moc z każdego zła wyprowadzić dobro. Szukajmy Go , trwajmy w Nim, zgłębiajmy Boże tajemnice. Umacniajmy naszą wiarę, a przetrwamy wszystkie burze. Nikt nie oderwie nas od miłości, czyńmy dobro, a nasza życzliwość i dobro będą wyjściem do wielu porozumień. Nie jest to łatwe , bo mamy każdy swoje poglądy. Jezus uczy nas jak pokonać uparte serca. Męka , śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to źródło wszystkich owoców odkupienia. Słowa mają moc , więc uważajmy co mówimy.