„Opowiedzieli Mu wszystko co zdziałali i czego nauczali.” 

Uczniowie nie poszli po skończonej pracy odpocząć, czy szukać rozrywki, ale poszli do Jezusa by o wszystkim Mu opowiedzieć. Jezus każdego dnia daje mi zadanie-powołanie. Pod koniec dnia czeka na mnie, aby z uwagą i troską wysłuchać podsumowania mojego dnia, tego co było dla mnie trudne i tego co sprawiło mi radość. On che także powiedzieć mi o tym, czego ode mnie wymaga. By się nie zagubić potrzeba codziennej konfrontacji przed Jezusem.