Sobota 9 maja

„…bo nie znają Tego, który Mnie posłał”

 

Kto jest w stanie poznać Boga Najwyższego? Poza Jezusem Chrystusem, który Sam jest Bogiem, nikt – żadna istota żywa, nie może w pełni poznać Boga Ojca. Nie łudź się, że jako Katolik dowiesz się jaki On dokładnie jest. Nie jest to dane nam – zwykłym ludziom. Jesteśmy zbyt mali, zbyt niedoskonali… A jednak Chrystus uchyla przed nami rąbek Tajemnicy. Jest kluczem do drzwi, za którymi możemy poznać Bożą Chwałę. Ale jeszcze długa droga przed nami. Wpierw musimy przeżyć swoje życie i jeśli kroczyć przez nie będziemy na wzór Jezusa – w życiu wiecznym poznamy Potęgę, Moc, Chwałę i Miłość, których jako ludzie, tu na ziemi, nie jesteśmy w stanie pojąć, ani nawet sobie wyobrazić! Jednak, by dotrzeć do tego, musimy być świadomi, że nasze ziemskie życie wiązać się będzie z tym wszystkim, czego doświadczał też Jezus. Tak samo możemy cierpieć, być znieważani i prześladowani. A jednocześnie możemy kochać i być kochani, możemy bawić się i radować wśród swoich przyjaciół. A wszystko to czyńmy, by lepiej poznać i przybliżyć się do Boga Najwyższego. Panie, dziękuję Ci, że Twoje życie na ziemi, pośród nas – zwykłych ludzi, uczy mnie jak postępować i jaką drogę wybierać. Chcę, Panie, kroczyć za Tobą, bym mógł poznać Tego, Który Ciebie posłał.