„Boże, miej litość dla mnie grzesznika.” 

Jezus przedstawia dwie grupy ludzi. Pierwsi zadowalają się przeświadczeniem, że są lepsi od innych. Drudzy – wiarą i nadzieją, że miłosierdzie Boże jest większe od ich grzechu. Nie możemy porównywać się z innymi, ponieważ nie jesteśmy jednakowi i nie otrzymaliśmy talentów i łask w jednakowej mierze. Kto Otrzymał więcej, musi także więcej dać. Miarą doskonałości przed Bogiem jest stopień uświadomienia i wykorzystania tych darów, które otrzymaliśmy. I nie wiadomo, kto z nas może być spokojny i zadowolony z siebie samego i z kogo Bóg może być zadowolony…Dlatego też najtrafniejszym miejscem dla nas jest konfesjonał i prośba o zmiłowanie nade mną, grzesznikiem.