ZMIANA GODZINY SPOTKANIA FORMACYJNEGO
(Spotkanie czwartkowe 4.08.2011)


Ponieważ godzina wieczornej Eucharystii w parafii św. Józefa została zmieniona na 20.00, dlatego w najbliższy czwartek (4.08) nasze spotkanie formacyjno-modlitewne rozpocznie się katechezą o 18.00. Po niej tj. o 19.00 wspólnie z parafianami udamy się na adorację.

Ks. Tomasz oraz część naszych braci i sióstr wyjeżdża wkrótce na Światowe Dni Młodzieży do Hiszpanii. Dlatego kolejne spotkanie formacyjne odbędzie się dopiero 1. września. Pamiętajmy w modlitwach o naszej „hiszpańskiej” ekipie, która otrzymała misję trzydniowej ewangelizacji w jednym z madryckich kościołów w dniach 17, 18, 19 sierpnia.

Jednocześnie zachęcamy do kontynuacji wspólnej modlitwy przed Najśw. Sakramentem podczas niedzielnych cotygoniowych adoracji w kościele św. Józefa oraz
dosystematycznego spotykania się w małych grupach na rozważania Słowa Bożego.