OJCZE NASZ
SPOTKANIE MODLITEWNE 8.07.2010

                                                

Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem, by ogłaszać Jego cześć… Słowa tej pieśni wpisują się w nasze małe rekolekcje, podczas których wysłuchamy cyklu konferencji poświęconych modlitwie Ojcze nasz. Przyzywamy obecności Ducha św., prosimy, aby uzdalniał nas do modlitwy, przenikał serca, usuwał przeszkody, które są wewnątrz nas.

 

Prosimy: Oczyść serce me, spraw, bym mógł być święty…Tak, Panie! Chcemy wzrastać w świętości, wielbić Cię, wywyższać i trwać w  Twojej obecności. Wielbimy Jezusa w modlitwie litanijnej. Dziękujemy za czas, który nam dał, abyśmy mogli się wzajemnie ubogacać. Nasze dziękczynienie wyrażamy w modlitwie równoczesnej, która przeradza się w modlitwę w językach.

 

Stojąc w kole, bierzemy się za ręce i głośno odmawiamy modlitwę Ojcze nasz. Naszemu najlepszemu Ojcu zawierzamy Zdzisława i prosimy, aby uzdolnił go do wygłoszenia konferencji, a nas do przyjęcia słowa, które usłyszymy z ust jego.

 

Jesteśmy dziećmi Bożymi – rozpoczął prelegent. Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. Najpiękniejsze cechy męskie i żeńskie to opis cnot Boga. Jednak podobieństwo ciała utraciliśmy przez grzech. Ne ma już jedności między duszą i ciałem; ciało skłania się ku rozkoszom ziemskim, dusza tęskni za swoim Stwórcą, dlatego jest w nas przemożna potrzeba ojcostwa.. Jest w nas zapisany piękny obrazy Bożego Ojcostwa i na niego nakłada się obraz ojca ziemskiego. Patrzymy na Boga przez wiele różnych naleciałości, wyobrażamy sobie, że musimy zasługiwać na Jego miłość. Toczymy walkę z poczuciem winy, często pojawia się mur wrogości. My, jednak musimy pamiętać o tym, że nie istnieje taki mur, takie zranienie, którego by nie zburzył Duch Boży przez Mękę Chrystusa. Przez sakrament Pojednania Bóg wylewa na nas swoje łaski. Mówi do nas: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Te słowa po raz pierwszy zostały do nas wypowiedziane podczas Chrztu św. i one upoważniają nas do zwracania się do Niego Abba, Ojcze, Tatusiu. One też zobowiązuje nas do tego, abyśmy pracowali nad swoim uświęcaniem. Dlatego też codziennie czytajmy i rozważajmy Pismo Św.

Zdzisław zachęca nas również, abyśmy czytali te fragmenty Ewangelii, gdzie mowa o Chrzcie Jezusa, lub fragment J 3,3-13.

 

Na zakończenie konferencji nasz Lider modlił się: Ojcze, zwracam się do Ciebie przez Twojego Syna i proszę – wprowadź nas do swojego Serca. Oddajemy Tobie nasze życie. Obmyj nas krwią Jezusa. Uwolnij nasze dusze i ciała, dotknij nas do głębi.

Panie Jezu, przejdź pośród nas, połóż swoje dłonie na każdym z nas. Swoją Krwią skrusz mury, uwolnij od wszelkiego rodzaju złego ducha.

Duchu św. miłujemy Cię!  Słodyczy i tęsknoto naszej duszy napełnij nas. Duchu św. rozpal nasze serca, niech objawi się Twoja moc w nas. Niech przyjdzie Królestwo Jezusa!

Maryjo! Tobie się całkowicie zawierzamy. Ty wiesz, jak bardzo Cię kochamy. Ty jesteś naszą Mamą. Prowadź nas do poznania Twego Syna.

Wspólnie, głośno odmawiamy egzorcyzmy: Potężna Niebios Królowo… i Święty Michale Archaniele…