PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

SPOTKANIE MODLITEWNE  19.08.2010

 

Po upływie dwóch tygodni, podczas których uczestniczyliśmy (duchowo bądź fizycznie) w pielgrzymce do tronu Jasnogórskiej Pani, znów spotykamy się na wieczornej modlitwie. Radośnie powitał nas nasz Opiekun duchowy ks. Tomasz.

 

Modlitwą litanijną uwielbialiśmy Jezusa, pragnąc słowami wyrazić całą naszą miłość. Po tej urzekającej modlitwie zapadła bardzo wymowna cisza, gdy „serce mówi do Serca” czując, że Jezus jest bardzo blisko. Takie chwile są niezapomniane. Śpiewaliśmy: „Pan wywyższony wśród chwał…Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa.” Panie! Twoja łaska trwa ma wieki. Ty jesteś wierny, tylko my zawodzimy – modlił się prowadzący spotkanie Artur (animator). Teraz jest czas, abyśmy wyznali to Panu i przeprosili za naszą niewierność – zachęcał. Prosiliśmy więc Jezusa szeptem, każdy na swój sposób, a następnie pieśnią: ”Oczyść serce me, obmyj swoją krwią ,pragnę być święty…”. Trzeba nam wiele łaski, prośmy więc o nią – kontynuował prowadzący.


W temat dzisiejszej konferencji zatytułowanej: PRZYJDŹ  KRÓLESTWO TWOJE z cyklu OJCZE NASZ wprowadziła nas pieśń: „Ogłaszamy Królestwo Boże w nas”. Ks. Tomasz w bardzo przystępny sposób starał się przybliżyć nam zrozumienie idei Bożego Królestwa w Biblii, które jest różne od królestw tego świata.


W Starym Testamencie idea Boga Króla była bardzo eksponowana. Prorocy pokazywali Boga jako Króla, który prowadził Izraelitów, troszczył się o nich, znał ich ból. Bóg był Królem na zawsze i na wieki. On pragnął dzielić się swoim panowaniem z ludem. Nie odwracał się od ludzi, ale robił wszystko, aby ich chronić.


Temat Bożego Królestwa pojawia się w Nowym Testamencie 122 razy z czego sam Jezus mówi o nim prawie 90 razy. Wszystkie przypowieści Jezusa zawierają przesłanie: „Bliskie jest królestwo Boże”- to znaczy, że wypełnia się Boży plan odkupienia człowieka ogłaszany przez proroków, a Jezus pokazał, że On go wypełnia.


W wezwaniu Przyjdź Królestwo Twoje w modlitwie Ojcze nasz chodzi zarówno o ostateczne przyjście Królestwa Bożego w chwili powrotu Chrystusa, jak i o jego wzrost w życiu konkretnego chrześcijanina oraz społeczności ludzkiej. Jeżeli chcę, aby Królestwo Boże było we mnie, to niech Pan będzie Królem.  Wtedy Królestwo Boże będzie promieniowało na innych. Im więcej Królestwa we mnie, tym więcej wokół mnie, ale też, im więcej wokół mnie, tym więcej we mnie.


„Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14). Wypełniając sprawiedliwość Bożą Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy, gdyż stał się „przekleństwem”, aby nas oczyścić. Każdego dnia odnawia się ta sama Ofiara odkupieńcza Chrystusa. On jest zdeterminowany, by Królestwo Boże było w nas. Jest tym, który walczył tylko dla nas. Król, który dzieli się z nami swoim zyskiem, w zamian otrzymując tylko zniewagi. Bycie obywatelem Bożego Królestwa to radość, to mniej obaw o przyszłość naszych dzieci, o wieczność tych, którzy odeszli, bo Pan jest naszym obrońcą.


Na zakończenie konferencji Kapłan modlił się: Panie! Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Ono jest spoiwem niczym cement spawający kamienie, którymi jesteśmy w konstrukcji duchowej świątyni. Twoje Słowo ma moc burzenia twierdz warownych. Niech ono przyniesie owoc w nas. Nie chcę byś był monarchą na pokaz, ale abyś miał realną władzę w moim życiu. Zdetronizuj mnie, zniszcz moje myślenie o mojej samowystarczalności. Przekonaj mnie Panie, że posłuszeństwo Tobie to pełna wygrana. Oddaję Tobie moje serce, jesteś moim Panem. Chcę w szczerości stawać przed Tobą. Bez Ciebie grozi mi niewola. Twoje Królestwo to wieczność, to zwycięstwo bez końca, to Twoja chwała, w której mogę żyć na wieki wieków.

Niech tak się stanie Panie Jezu Chryste!