DOWODY  ZMARTWYCHWSTANIA  CHRYSTUSA

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 11.04.2013)

 

W Okresie Wielkanocnym wciąż żywe są w naszych sercach wydarzenia związane z przeżywaniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa podczas Triduum Paschalnego i Niedzieli Wielkanocnej.

Na ostatnim spotkaniu próbowaliśmy w oparciu o Pismo Święte i wiedzę katechetyczną wskazać niezbite dowody, iż Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Niepodważalne i liczne dowody zawarte są w Biblii, ale nam udało się wskazać również inne źródła świadczące o zmartwychwstaniu Zbawiciela:

– Pusty grób i brak Ciała;

– Kobiety, które wtedy nie miały prawa wypowiadać się publicznie narażając się, dały świadectwo, iż spotkały Pana żywego;

– Żołnierze trzymający wartę przy grobie (przekupieni, aby kłamać) twierdzili, że choć spali, to widzieli;

– Świadectwo Tomasza, dotknięcie boku Chrystusa;

– Świadectwo wielu osób, którym On się ukazał;

– Świadectwa pisarzy pogańskich nie negują opowiadań o Zmartwychwstaniu Pana;

– Zalęknieni Apostołowie po spotkaniu z Mistrzem, zaczęli publicznie z mocą głosić prawdę o Zmartwychwstaniu;

– Apostołowie, uczniowie, a potem rzesze wyznawców Chrystusa poddawani strasznym torturom i krzyżowani nie wyparli się swojej wiary;

– Całun Turyński;

Ponad te logiczne dowody, najważniejszym argumentem w dyskusji nad powstaniem z martwych Jezusa z Nazaretu jest moc świadectwa o przemieniającej mocy zmieniającej nasze życie. To czyni nas świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Spotkaliśmy Go prawdziwego i żywego, co odmieniło nasze życie. Niech będzie uwielbiony w naszych sercach! Jemu chwała i cześć!

 

Każde czwartkowe spotkanie jest ogromną wartością, gdyż starannie przemyślane i dobrane tematy konferencji poszerzają nasze horyzonty, mobilizują do pracy nad sobą i pokazują jak iść drogą zbawienia. W kolejnej części spotkania zostały nam przekazane cenne treści o tajemnicy Kościoła. Ks. Tomasz przypomniał nam dlaczego w Cerdo mówimy o JEDNYM – ŚWIĘTYM – POWSZECHNYM – APOSTOLSKIM Kościele. Jeden jest Kościół, bo jeden jest Chrystus, który go założył. Tylko w tym jednym Kościele jest zbawienie i on nas do zbawienia prowadzi. Kościół jest święty, gdyż jesteśmy uświęceni świętością Boga. Śmiało możemy powiedzieć, że Kościół jest świętym zgromadzeniem grzeszników. Kościół jest powszechny, bo jest wszędzie i dla wszystkich. Kościół jest apostolski, tzn. że zachowuje naukę Apostołów – wierzymy w to samo, w co wierzyli oni. Ważne jest to, iż każdy kapłan w naszym Kościele wywodzi się od Apostołów poprzez namaszczenie biskupa, następcę Apostołów. Na tym polega tajemnica Kościoła. Kościół rozwija się słuchając Słowa Bożego, sprawując liturgię i spełniając czyny miłosierdzia. Bogu niech będą dzięki za dar naszego Kościoła!