TAJEMNICE PISMA ŚWIĘTGO

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 18.04.2013)

 

Przyzywanie Ducha Świętego, uwielbienie naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dziękczynienie wyrażane radosnym śpiewem i modlitwą, sprawiają, iż otwierają się nasze serca i umysły, przygotowując do różnego rodzaju ćwiczeń integracyjnych, zajęć warsztatowych i chłonięcia treści zawartych w wygłaszanych konferencjach. Wszystkie te zabiegi mają na celu rozbudzenie zamiłowania do systematycznego i wnikliwego rozważania Słowa Bożego, karmienia się nim i dzielenia z innymi.

Jako członkowie jednej wspólnoty, jesteśmy za siebie odpowiedzialni i leży nam na sercu wzrost duchowy każdego z nas, a świadomi mocy modlitwy wstawienniczej, modlimy się za siebie nawzajem w każdej zaistniałej potrzebie i sytuacji. Na ostatnim spotkaniu, podzieleni na trzyosobowe grupki, modliliśmy się za każdą osobę w podanej przez nią intencji. Modlitwa wypowiadana półgłosem robiła niesamowite wrażenie i czuło się jej ogromna siłę. Bogu niech będą dzięki! Nasz Opiekun Duchowy, jako wnikliwy obserwator, po zakończonej modlitwie udzielił nam cennych rad i wskazówek, które wzięliśmy sobie do serca i za które serdecznie dziękujemy! 

Katecheza wygłoszona w drugiej części spotkania dostarczyła nam cennych informacji o sposobie powstawania poszczególnych Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, a także o symbolicznym znaczeniu cyfr i opisywanych wydarzeń. Bogu niech będą dzięki za zdobytą wiedzę, którą postaramy się zgłębiać i poszerzać!