JAK ODPOWIADAĆ NA WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 23.05.2013)

 

Jak to zwykle bywa na naszych cotygodniowych spotkaniach, przyzywaliśmy Ducha Świętego, by działał pośród nas i napełniał serca swoją mocą, uzdalniał do modlitwy i uwielbienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Takim prośbom On nigdy się nie opiera i jako Bóg miłości, radości i pokoju działa z wielką mocą. Dziękujemy Ci kochany nasz Przewodniku i Wspomożycielu.

 

Wiele cennych pouczeń i rad otrzymaliśmy słuchając konferencji Kasi: „JAK ODPOWIADAĆ NA WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO”. Najważniejszą rzeczą jest, aby nie słuchać podszeptów złego ducha, który podsuwa cały szereg argumentów i różnego rodzaju wykrętów, aby tylko nie dać się poprowadzić Duchowi Świętemu i podjąć misji z jaką do nas przychodzi. Najczęściej usłyszymy, że to nie dla nas, że za trudne, skompromitujemy się itd. Jeżeli z tej próby wyjdziemy zwycięsko, wtedy przychodzą inne przeszkody, ot choćby takie, że są ważniejsze sprawy, którymi trzeba się zająć. Gdy przezwyciężymy pokusy i zdecydujemy się wypełnić wolę Bożą, Dych Święty pomoże nam załatwić pomyślnie wszystkie sprawy i usunie przeszkody. Wtedy najważniejszą rzeczą jest modlitwa, podczas której prosimy Ducha Świętego o właściwe rozeznanie Bożej woli i o pomoc. Mamy świadomość, iż On przychodzi do nas codziennie z misją i jeśli nie podejmiemy się współpracy z Nim, zleci to zadanie komu innemu, a my tracimy łaski. Poddając się Jego działaniu zacieśniamy z Nim relację i On nas uświęca.

Dziękujemy Ci Kasiu, za te cenne wskazówki! Niech Bóg będzie uwielbiony i wywyższony!


Posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego mocno wybrzmiało w licznych świadectwach, których wysłuchaliśmy. Dotyczyły one Jego działania zarówno podczas rekolekcji jak i warsztatów muzycznych i teatralnych. Wysławiamy Cię Boże w Trójcy Świętej Jedyny za wielkie dzieła Twoje, których dokonujesz w sercach naszych! Tobie chwała i cześć!