„PRZETRAWIĆ”  SŁOWO  BOŻE

Spotkanie modlitewno-formacyjne 11.07.2013)


Chociaż sezon urlopowy i wakacyjny rozpoczął się na dobre, my nie rezygnujemy ze spotkań, ponieważ one umacniają nas w wierze, dostarczając wiele miłości, radości i pokoju.

Uwielbianie Boga w obecności Ducha Świętego, dziękczynienie za ogrom łask, którymi w ostatnich tygodniach zostaliśmy hojnie obdarowani, to nasze życie, to nasza droga za Panem i Nauczycielem, który do końca nas umiłował i pragnie doprowadzić do chwały nieba. On w swoim odwiecznym planie przewidział dla nas Opiekuna Duchowego, troskliwego Pasterza i kochającego Ojca, który poprzez  zaangażowanie i mozolny trud  realizuje Boży plan zbawienia względem nas. Panie Jezu, dziękujemy Ci, uwielbiamy Cię, błogosławimy i wysławiamy!

Bardzo cenna  konferencja Ks. Tomasza o Słowie Bożym poruszyła nas do głębi i zmobilizowała do rzetelnej medytacji Słowo Boże każdego dnia. Trzeba czytać cierpliwie, nie zniechęcając się, nawet jeśli trudno przychodzi jego zrozumienie. Dzięki wytrwałości ono zacznie żyć, będzie nas „czytać i mówić o naszej miłości. Zawsze czytany fragment jest „na teraz”, gdyż jutro ten sam fragment przemówi inaczej. Jedno jest pewne, w każdej historii znajdziemy siebie. Czytajmy wytrwale, a wielkie rzeczy dziać się będą! Bóg z naszej miernoty może zrobić wiele. Uczmy się psalmów na pamięć, aby łatwiej pokonać Złego. Dobrze byłoby, gdyby Pismo św. było zawsze otwarte, nawet gdy nie jest czytane, bo to jest nie zwyczajna książka, ale żywe Słowo Boże.

Warto wziąć sobie do serca wypowiedź św. Jana Chryzostoma: „Nieznajomość Pisma św. jest źródłem zła i nieszczęść!” i zapamiętać, iż „Jeżeli wyruszamy na wojnę bez oręża,  jakże możemy z tej walki wyjść cało?” (ks. John Baskabora). Słowa te wciąż są aktualne i trzeba je sobie przypominać, gdy przyjdzie zniechęcenie! Za cenne pouczenia i rady, do których z pewnością dostosujemy się, dziękujemy z głębi serc! Niech Bóg będzie uwielbiony teraz i na wieki!