FENOMEN  PISMA  ŚWIĘTEGO

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 18.07.2013)


Dobry jesteś Jezu, Panie i Mistrzu, że gromadzisz nas w każdy czwartek na wspólnotowej modlitwie. Dwie godziny spędzone z Tobą, podczas których serca biją jednym rytmem, usta głoszą Twoją chwałę, a radość przenika całe nasze wnętrze. Tylko Ty, Panie jesteś mocen być sprawcą takich doświadczeń. Bądź uwielbiony! Bądź wywyższony! Bądź błogosławiony!

Dzięki konferencjom głoszonym na każdym spotkaniu, zdobywamy wiedzę niezbędną do rozwoju i wzrostu duchowego, umacniamy się w wierze, a co najważniejsze rozbudzamy w sercach miłość do Eucharystii, która jest w centrum Kościoła. Jako wspólnota powołana do głoszenia Dobrej Nowiny, szczególnie dużo czasu poświęcamy Biblii. Świadomi, iż  nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa, pochylamy się nad  Słowem Bożym, czytając je codziennie i rozważając. Nasze oczekiwania idą dalej: pragniemy posiąść ogólną wiedzę, o historii powstawania Ksiąg natchnionych. Dziękujemy Ci Boże, że zaspokajasz pragnienia naszych serc i głoszone konferencje dają nam taką możliwość!

Podczas ostatniej katechezy prelegent wyjaśnił na czym polega wyjątkowość Pisma św., czym jest natchnienie biblijne i jak kształtowała się redakcja świętych tekstów. Przypomniał nam również, w jaki sposób ustalono kanon ksiąg natchnionych oraz co i dlaczego określane jest mianem apokryfów. Ponieważ pierwszym autorem Pisma św. jest sam Bóg, dlatego Kościół wierzy, iż to, co zawiera Biblia jest prawdziwe, święte i potrzebne do zbawienia.

Niech Bóg będzie uwielbiony w niezgłębionej dobroci, miłosierdziu i tym wszystkim czego doświadczamy jako Wspólnota Jednego Ducha!