DOŚWIADCZENIE GÓR W ŻYCIU ŚW. JAKUBA

(Spotkanie modlitewno-formacyjne 25.07,2013)

Łaska i pokój od Boga, Ojca i Pana Jezusa Chrystusa rozlewa się w sercach naszych podczas czwartkowych spotkań. Zdarza się, że przychodzimy poranieni, smutni, z całym bagażem trosk, lecz w miarę otwierania się na działanie Ducha Świętego powraca radość i pokój. Cieszymy się, iż mimo wakacji do naszego grona dołączają młodzi ludzie, pragnący razem z nami uwielbiać Boga i dzielić się doświadczeniem spotkania z Nim.  Bogu niech będą dzięki!

 

W Święto św. Jakuba Apostoła z zainteresowaniem wysłuchaliśmy konferencji „DOŚWIADCZENIE GÓRY W ŻYCIU ŚW. JAKUBA”.  Jakub, syn Zebedeusza, powołany przez Chrystusa, jako jeden z pierwszych miał doświadczenie trzech bliźniaczych gór. Na pierwszej górze został wybrany jako jeden z Dwunastu (Mk3,13). Góra wyboru była zatem dla niego wielkim wyróżnieniem. Nie mniejszym przeżyciem dla Jakuba było zaproszenie na górę Tabor. Łaski tej dostąpili tylko trzej spośród Dwunastu: Piotr, Jan i on – Jakub. Oświecony i umocniony na górze Tabor, Jakub został niejako przygotowany do doświadczenia bólu na górze Oliwnej i na Golgocie.

Tak się dzieje i w naszym życiu. Wybrani i powołani przez Jezusa, odwracamy się od tego, co do tej pory było dla nas najważniejsze i dokonujemy wyboru pójścia za Nim. Radość, jakiej wtedy doświadczamy, jest dla nas  górą Tabor. Pan daje radość i umocnienie, aby przygotować na cierpienie, które też musi być naszym udziałem jako Jego uczniów, gdyż pojawią się kolejne góry: Ogrójec i Golgota. Wtedy wołamy jak Jezus: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Ps 22). Przez te góry musimy przejść, aby doświadczyć zbawczego cierpienia, jak nasz Mistrz. Innej drogi nie ma.

Po udrękach, których doświadczał Jakub, przyszedł czas na kolejne góry: w Galilei, gdzie był radosnym  świadkiem wniebowstąpienia Chrystusa i na Syjonie, w Jerozolimie, w Wieczerniku. Kto przetrwa Golgotę i górę Oliwną, ten dostąpi wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego.

Wysłuchaliśmy kilka budujących świadectw dotyczących koncertu uwielbienia, jaki poprowadziła nasza Diakonia muzyczna na Festiwalu Życia w Kodniu. Pięknym doświadczeniem  podzielił się z nami Karol, który po wieloletnim błądzeniu odnalazł Jezusa, rozmiłował się w Nim i pragnie mu służyć. Niech Bóg będzie uwielbiony w tej decyzji! Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że objawiłeś swoją miłość! Tobie chwała i cześć!