PIERWSZOCZWARTKOWE  SPOTKANIE  MODLITEWNE

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 04.04.2013)

 

Trwając w atmosferze Oktawy Wielkanocnej, uczestniczyliśmy we wspólnotowej Eucharystii, karmiąc się Słowem i Ciałem Zmartwychwstałego. Wciąż żywe wydarzenia paschalne, w których licznie uczestniczyliśmy, sprawiły, iż nasze serca przepełnione były radością i wdzięcznością za cud Zmartwychwstania.

Wpatrując się w Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, dziękowaliśmy za pusty grób, który wyzwolił w nas dążenie, aby nasze życie było pełne Jego obecności, abyśmy nie pozostali tacy sami, a zapragnęli głosić Ewangelię na wzór Apostołów. Prosiliśmy więc, aby Jezus dotknął nas swoją miłością, wylał swojego Ducha, uczynił świadkami i uzdolnił do tej pięknej posługi.

Zajęcia warsztatowe uzmysłowiły nam, iż, aby głosić Zmartwychwstałego trzeba codziennie czytać i rozważać Słowo Boże, które powinno stać się naszym pokarmem, pamiętając o tym, iż nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Postanowiliśmy skorzystać z tej lekcji i nadrobić w tym względzie wszelkie zaniedbania, które ujawniły się podczas zajęć. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym postanowieniu, umocni nas i uzdolni do wytrwania! Chwała Ci, Panie i cześć!