JAK KORZYSTAĆ Z DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO? 
(Spotkanie formacyjno-modlitewne 16.06.2011) 

Ważne wydarzenia ostatnich dni, przygotowujące nas do uroczystości Zesłania Ducha Św. (uroczyste Nieszpory w kościele Ducha Św., nocne czuwanie u Świętej Teresy, adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym Sanktuarium, połączone z oczekiwaniem na Ducha Św.) bardzo ubogaciły nas duchowo. Stąd też nasze ostatnie czwartkowe spotkanie było, rzec można, pełne powagi i dostojeństwa. 
Za otrzymane łaski dziękowaliśmy Trójcy Przenajświętszej, a nawiązując do Ewangelii dnia (Mt 6,7-15) prosiliśmy Boga Ojca, aby nie zabrakło nam chleba powszedniego i aby nie zabrakło kapłanów, którzy podają nam do spożycia Chleb Niebiański. 

Fascynująca była konferencja ks. Tomasza: DARY DUCHA ŚW. U ŚW. PAWŁA , połączona z ciekawym ćwiczeniem, mającym na celu pouczenie nas, jak korzystać z otrzymanych darów. Został odczytany fragment z Dziejów Apostolskich (Dz 27)  (którego tekst otrzymał każdy z nas), traktujący o podróży statkiem do Rzymu św. Pawła jako więźnia, a więc w asyście ludzi przede wszystkim nieprzychylnych mu, wręcz wrogich.

Bardzo zainteresowała nas interpretacja tekstu, w którym prelegent porównał podróż Pawła, do naszego podróżowania przez życie, podczas którego, też mamy na pokładzie zarówno osoby kochające nas jak i wrogie. Pan podarował je nam i naszym zadaniem jest zatroszczyć się, aby szczęśliwie dopłynęły do portu zbawienia. Podczas podróży Pawła pojawiła się niebezpieczna burza, trwająca czternaście dni i statkowi groziło zatonięcie. Paweł zaczął używać darów Ducha Św. 

Nasza praca polegała na tym, aby w otrzymanym tekście, gdzie były wyodrębnione niektóre zdania, dopatrzyć się siedmiu darów Ducha Św., wykorzystanych przez św. Pawła. Trochę to trwało, ale nawet nieźle poradziliśmy sobie z tym zadaniem. To była dobra lekcja, jak zachować się podczas burzy, która rozszaleje się w naszym życiu i jak wykorzystać wszystkie dary, dane nam przez Ducha Św. Za cenne informacje i za kapłana, który udziela nam tych nauk, dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste! Bądź uwielbiony w naszych sercach! Błogosławimy Cię i wywyższamy!