MIEĆ WIARĘ ABRAHAMA 
(Spotkanie formacyjno-modlitewne 30.06.2011) 

Bardzo ważnym i uroczystym wstępem do naszego spotkania była procesja, kończąca Oktawę Bożego Ciała. Idąc za Jezusem wokół Kościoła, wielbiliśmy Go pieśnią i gorącym sercem. Atmosfera uwielbienia, dziękczynienia i uniżenia towarzyszyła nam przez resztę wieczoru. 

Klęcząc przed Panem prosiliśmy o łaskę wiary. Modliliśmy się, każdy według swego uznania: jedni w ciszy własnego serca, inni, wypowiadając słowa modlitwy, głośno. Zdzisław, animując spotkanie, nawiązał do czytania dnia z Księgi Rodzaju (Rdz 22, 1-19) i wiarę Abrahama postawił nam za wzór. Zaufać Bogu do końca, bez reszty, gdyż On chce nas przeniknąć, przemienić i uświęcić. Chce dać nam więcej, niż oczekujemy i prosimy. 

Długo trwaliśmy w ciszy przed Jezusem. Sercem przenieśliśmy się pod krzyż, aby sięgnąć po Jego łaskę, gdyż wiara jest łaską uprzedzającą. Spotkanie zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Bogu niech będą dzięki!