DZIAŁANIE BOGA W ŻYCIU MOJŻESZA 
(Spotkanie formacyjno-modlitewne 14.07.2011) 

Bardzo radosne było to wakacyjne spotkanie. Całą mocą przyzywaliśmy Ducha Św., uwielbialiśmy Jezusa w modlitwie spontanicznej i dziękowaliśmy za ogrom łask, którymi nas obdarza. 

Interesująca była konferencja: „Działanie Boga w życiu Mojżesza”. Ks. Tomasz ukazał Mojżesza, który wzbraniał się przed wypełnieniem misji, zleconej mu przez Boga, aby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Broniąc się przed tym zadaniem, użył pięciu dość absurdalnych argumentów (nie nadaję się, nie znam Twojego imienia, nie uwierzą mi, nie jestem wymowny, nie pójdę do faraona). Często tak właśnie dzieje się w naszym życiu. Gdy stajemy przed trudnym wyborem, używamy bezsensownych wymówek, gdyż po prostu kieruje nami lęk przed ośmieszeniem, kompromitacją. Pan jednak nie rezygnuje z nas i przeprowadza swój plan. 

Kto jest posłuszny Duchowi Św. znajduje się między dwiema siłami. Doświadcza coraz więcej niezrozumienia, traci przyjaciół. Droga do nieba nie jest autostradą, trzeba dokonywać trudnych wyborów i nie spodziewać się żadnej nagrody ani uznania na tej ziemi. Mojżesz zmagał się przez czterdzieści lat na pustyni, zadanie wypełnił, ale nie doczekał się owoców swojego dzieła i nie dane mu było wejść do Ziemi Obiecanej. 

Wielu z nas odnalazło siebie w postawie Mojżesza i tym doświadczeniem dzieliliśmy się w dalszej części spotkania. Wieczór zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i kapłańskim błogosławieństwem.