MAŁE GRUPY DZIELENIA
 (Spotkanie formacyjno-modlitewne 12.01.2012)

Spotkanie rozpoczęliśmy uwielbieniem i dziękczynieniem za dary, którymi obdarza nas Pan nasz i Mistrz, Jezus Chrystus. Za taki dar poczytujemy sobie między innymi, przyłączenie się do naszego grona: Braci – młodych zapaleńców, rozmiłowanych w Bogu. Niech Bóg będzie uwielbiony w swej łaskawości i szczodrobliwości! 

Nasza Grupa pracuje w pewnym ustalonym rytmie: w pierwsze czwartki uczestniczymy we wspólnotowej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu podczas Godziny Czuwania i słuchamy konferencji; drugi czwartek to praca w małych grupach dzielenia; kolejny-konferencje formacyjne przygotowujące nas do dzieła ewangelizacji; a ostatni stoi pod znakiem Wieczorów Chwały, które są dla nas wielkim dobrodziejstwem i rzec można, nagrodą za wszelki trud, jakiego doświadczamy (trud błogosławiony!). Za to też dziękowaliśmy dobremu Bogu! 

Zgodnie z harmonogramem pracowaliśmy w ośmiu pięcioosobowych grupach, dokonując analizy naszego postępowania w kontekście pytań pojawiających się po wysłuchaniu konferencji p.t. „Sprzeniewierzenie się wobec Boga historii” z programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Każdy z nas miał szansę wypowiedzieć się na temat swojej zażyłości z Bogiem, zwracania się do Niego (bądź nie), w różnych sytuacjach, mimo naszych upadków i błędów. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: na ile jest jeszcze w nas skłonność do upodobniania się do świata i życia według tego, co on proponuje; jak przeżywamy sytuacje, gdy jesteśmy odrzucani, ośmieszani z powodu przynależności do Chrystusa i jak zachowujemy się wobec osób, które zadają nam ból? 

To był bardzo pożyteczny przegląd naszych postaw i zachowań, który mógł się dokonać dzięki małym grupom dzielenia, przynależności do Grupy, dzięki wysłuchanym konferencjom, możliwości uczestniczenia w rekolekcjach i dniach skupienia. Panie Boże, mamy Ci za co dziękować i uwielbiać przez całą wieczność! Dziękujemy Ci i kochamy Cię!