DAWID KRÓLEM IZRAELA
(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 15.01.2015)

Trwając w rekolekcyjnej atmosferze, przyzywaliśmy Ducha Świętego, dziękując za ogrom łask, którymi nas obdarzył. Byliśmy otwarci na Jego działanie i bardzo radośni. Bogu niech będą dzięki!

W wielkim skupieniu wysłuchaliśmy konferencji, która była kontynuacją rekolekcyjnej tematyki. Dotyczyła ona najmłodszego z ośmiu synów Jessego – Dawida, namaszczonego na następcę Saula, (pierwszego króla Izraela), a także dalszych losów Dawida i całego Izraelskiego narodu. Ta niezwykle ciekawa historia jest opisana w 1 i 2 Księdze Samuela (1Sm16-31), 2Sm(1-12). Z pewnością zainteresuje wszystkich i zmobilizuje do przeczytania dalszych rozdziałów, gdyż są równie absorbujące. Czytając je, ubogacimy naszego ducha i wiele się nauczymy.

Dalsza część spotkania była także interesująca, gdyż dzieliliśmy się doświadczeniem działania Ducha Świętego podczas rekolekcji. Za wszystkie uzyskane łaski dziękujemy Ci, kochany, Duchu Święty! Niech we wszystkim, co się wydarzyło będzie uwielbiony nasz Pan, Jezus Chrystus! Niech będzie wywyższony i błogosławiony!