GŁĘBIA EWANGELII
(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 16.04.2015)

Spotkania czwartkowe bardzo nas ubogacają, zadziwiając głębią przekazywanych treści ewangelicznych i jednocześnie, poszerzając nasze horyzonty umysłowe.

Wdzięczni jesteśmy naszemu kapłanowi, który używa wszelkich atrakcyjnych sposobów, aby wyrobić w nas nawyk wnikliwego zgłębiania i medytowania Słowa Bożego zawartego w Biblii i dostrzeżenia „drugiego dna” w medytowanej perykopie.
Szeroko otwieraliśmy oczy, słuchając objaśnień księdza o doświadczeniu ciemności w życiu Marii Magdaleny, (patrz: J 20,1n). Zrozumieliśmy, że takie ciemności ogarniają niejednokrotnie również nas. Jak Magdalena pragniemy, ale boimy się wejść do grobu, by zmierzyć się ze strachem, z naszym niedowiarstwem i wątpliwościami. Trzeba tam wejść, a wtedy nasze życie zmieni się dzięki doświadczeniu spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Bogu niech będą dzięki!