PRZEDMIOT KERYGMATU
Spotkanie modlitewno-formacyjne (17. 11.2011) 

Ważną i nieodzowną częścią każdego czwartkowego spotkania jest wspólnotowa modlitwa, w której prosimy Ducha Św., aby rozpalał serca i uzdalniał do przyjęcie słowa, którego celem jest przygotowanie nas do głoszenia Dobrej Nowiny, (wszak jesteśmy Grupą Ewangelizacyjną). 


Na ostatnim spotkaniu Ks. Tomasz w bardzo przystępny sposób starał się przybliżyć istotę głoszenia KERYGMATU, w centrum którego ma być Jezus Chrystus, który uzdrawia i wyzwala z grzechu przy spełnieniu przez nas odpowiednich warunków: pojednanie z Bogiem; zadośćuczynienie; przywrócenie siebie na własność Bogu; usprawiedliwienie, które otrzymujemy, przyznając się do swojej niewierności. 

Ksiądz odwołał się do perykopy z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 4,18-19) mówiącej o “kazaniu Prymicyjnym”, jakie wygłosil Jezus w swym rodzinnym mieście. Pan po odczytaniu fragment z Księgi Izajasza stwierdził, że na Nim wypełniły się słowa prorockiej zapowiedzi. To był swoisty plan – program misji Zbawiciela.

Przedmiotem kerygmatu Jezusa jest zbawienie, które prowadzi do życia w Bogu. Ono powinno zaowocować nową jakością życia. Gdy doświadczamy przemieniajacego nas spotkania z Panem (nawracamy się), otrzymujemy nowe życie. Chrystusa metoda głoszenia kerygmatu opierała się o różnorakie środki:
 

1) Przemawiał słowami i czynymi (oba elementy są równie ważne).
2) Czynił to jak ten, który ma władzę (w tym co się mówi musi być pewność). 
3) Był nauczycielem wędrownym (trzeba być zawsze gotowym do dania świadectwa).
4) Głosił w przypowieściach i cytował Stary Testament (potrafił czytać teraźniejszość i znał treść Objawienia). 
5) Pracował we wspólnocie i założył szkołę

W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy kilku interesujących świadectw i równie ważnych ogłoszeń.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że przyprowadziłeś nas do Grupy, w której zdobywamy umiejętność właściwego i skutecznego dzielenia się Dobrą Nowiną i doświadczeniem działania Boga w naszym życiu! Dziękujemy Ci, Boski Zbawicielu za Kapłana, który z wielkim zaangażowaniem, cierpliwością i miłością przygotowuje nas do głoszenia Dobrej Nowiny, uczy właściwych postaw i wskazuje drogę do świętości! Bądź, Panie wywyższony na wieki!