CZWARTKOWE GRUPY DZIELENIA
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 08.12.2011) 

Ostatnie nasze spotkanie miało nieco inny przebieg niż dotychczas i było zdecydowanie krótsze. Stało się tak ze względu na rekolekcje odbywające się w naszej Parafii, w których również uczestniczyliśmy. 


W sali zgromadziliśmy się po Eucharystii o godz. 20.00 i pracowaliśmy w małych pięcioosobowych grupach. Naszym zadaniem było przeanalizować swoje postępowanie w kontekście postawionych pytań wynikających z treści konferencji p.t. „Objęcie Ziemi Obiecanej obrazem życia w mocy chrztu”. 

Pytania, które otrzymaliśmy wcześniej, dały nam możliwość dostrzec, iż zmienia się nasze myślenie i serce, w którym dajemy przestrzeń Bogu i pozwalamy Mu działać w sobie. Dostrzegliśmy też dziedziny, które wymagają uporządkowania. To wielka łaska, że taką możliwość dają nam spotkania modlitewno-formacyjne, wygłaszane konferencje, rekolekcje i dni skupienia. Dziękujemy więc dobremu Bogu, że przyprowadził nas do Grupy, dał Kapłana, który nie szczędzi trudu, aby nas formować i prowadzić do Ziemi Obiecanej. Bądź uwielbiony Panie w swojej łaskawości i niezgłębionym miłosierdziu!