KERYGMAT APOSTOLSKI 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 15.12.2011) 

Radosne powitania i serdeczne uściski przed rozpoczęciem każdego spotkania świadczą o tym, iż jesteśmy sobie bardzo bliscy i stanowimy wspaniałą rodzinę Bożą. Szczególnie cieszymy się, gdy na modlitwę przychodzi ktoś, kto z różnych przyczyn dłuższy czas był nieobecny, wtedy dajemy upust naszej radości. Bardzo gorąco przywitaliśmy naszego Brata Artura, radość była obopólna. Za tę jedność i Bożą miłość dziękujemy Ci Panie i Boże nasz! 


Modlitwą spontaniczną i śpiewem uwielbialiśmy Trójcę Przenajświętszą: Boga Ojca- naszego miłującego Tatusia; Jego Syna-Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje życie i Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi i daje nam nowe życie. Coraz łatwiej jest nam wypowiadać wezwania, które podpowiada serce rozpalone miłością. Bogu niech będą dzięki za ten dar! 

W wielkim skupieniu wysłuchaliśmy konferencji Ks. Tomasza, który przedstawił różnicę między kerygmatem Jezusa, a Apostołów. Jezus nauczał o Królestwie Bożym, treścią głoszenia Apostołów był Jezus. Oni mówili o swoim osobistym doświadczeniu Jezusa, (mówili o tym, co widzieli). Stąd płynie dla nas nauka jako członków Grupy Ewangelizacyjnej – mamy dzielić się tym, co uczynił Jezus w naszym życiu i mówić o naszym osobistym spotkaniu z Nim. 

 Kerygma apostolska jest przedstawieniem osoby 
 JEZUSA 
 wraz z Jego trzema czynami zbawczymi: 
 ŚMIERCIĄ, ZMARTWYCHWSTANIEM I UWIELBIENIEM 
 i Jego trzema tytułami: 
 ZBAWICIELA, PANA I MESJASZA 
 dla naszego dobra. 

Celem kerygmy apostolskiej jest dar Ducha Świętego i wspólnota. Apostołom, głoszącym Dobrą Nowinę przyświecał jeden cel: przyjęcie Ducha Świętego, który objawia całą prawdę o planie zbawienia i daje świadectwo o Jezusie Chrystusie jako jedynym Zbawicielu. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni uwierzyć Słowu zbawienia i przyjąć Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Duch Święty daje nam nowe życie i łaskę wzrastania. 

Jednak, aby wytrwać z Jezusem, konieczne jest bycie we wspólnocie chrześcijańskiej. Ci, którzy w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymali dar Ducha Świętego, trwali we wspólnocie. Zbawienie nie jest sprawą prywatną, ale ma zasięg społeczny. Wszelkie zło może być przezwyciężone tylko przez wspólnoty wiary, które pokazują, ze Królestwo już przyszło i że miłość, sprawiedliwość i pokój możliwe są dzięki zwycięstwu Jezusa Chrystusa nad wszystkim tym, co jest śmiercią. 

Koniecznymi i niezastąpionymi środkami głoszenia kerygmy jest wiara i nawrócenie. Trzeba ewangelizować tak, aby słuchający uwierzyli w Jezusa i zapragnęli nawrócić się. 

Świadectwa, które zostały wypowiedziane, świadczyły o doświadczeniu Bożej miłości i spotkaniu z żywym Jezusem – Panem i Zbawicielem. Niech Bóg będzie uwielbiony i wywyższony! Chwała Ci Panie!